Kancelaria Prawna - NB Legal Rzeszów

Zobacz w czym specjalizuje się nasza Kancelaria Prawna i jak możemy Ci pomóc.

Prawo Rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego prawnicy kancelarii prawnej NB Legal udzielają pomocy prawnej między innymi: sprawy majątkowe rozwód, separacja, alimenty oraz inne.

Obsługa firm

Każda firma potrzebuje zaufanego doradcy. Kancelaria Prawna NB Legal oferuje kompleksową obsługę prawną każdego rodzaju przedsiębiorstw (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności).

Prawo Pracy

W ramach szeroko pojętego prawa pracy kancelaria posiada doświadczenie w kwestiach związanych z prawidłowym rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy, dzięki czemu nasi klienci mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Sprawy Karne

Nasza Kancelaria Prawna w dziedzinie spraw karnych posiada wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie. Do każdej sprawy podchodzimy z dużym zaangażowaniem gdyż wiemy że wyniki sprawy mogą mieć wpływ na życie klienta oraz jego rodziny.

Restrukturyzacja i Upadłość

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych likwidacyjnych. Prowadzimy sprawy klientów których firmy są zagrożone upadłością, podejmując się negocjacji z wierzycielami.

Wdrożenie RODO

W ramach kompleksowych usług prawnych świadczonych przez Naszą kancelarię oferujemy analizę potrzeb związanych z wdrożeniem szeroko rozumianej ochrony danych osobowych oraz wsparcie i przygotowanie dokumentacji.

Znaki towarowe i Prawa autorskie

Nasza kancelaria na co dzień zapewnia również ochronę prawną przedsiębiorców w dziedzinie praw autorskich i przemysłowych poprzez m. in.: rejestracja patentów i znaków towarowych, przygotowywanie umów oraz inne.

Windykacja i Antywindykacja

Kancelaria prawna NB Legal oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc w zakresie windykacji należności. Oferowane przez nas usługi mają za zadanie pomóc wszystkim tym, którzy chcą skutecznie wyegzekwować długi. 

Umowy frankowe

Odzyskaj swoje pieniądze, jak również przestań spłacać kredyt we frankach. Nasza Kancelaria zajmie się analizą umowy oraz wyliczeniem kwoty którą można odzyskać lub uzyskaj korzystniejsze warunki spłaty.

Jakość. Rzetelność. Zaufanie.

Pracujemy dla Ciebie. Interesują nas tylko najwyższe standardy.

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie z jednakową uwagą i poświęceniem, ponieważ każdy klient ma znaczenie.

Dodatkowe działania naszej Kancelarii Prawnej

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kancelaria Prawna NB Legal w Rzeszowie świadczy dodatkowo usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla firm i instytucji, które zgodnie z RODO mają obowiązek powołać osobę, której zostanie powierzona ta funkcja.

Za usługę Inspektora pobierane jest co miesięczne stałe wynagrodzenie.

Co należy zrobić, aby Nasza Kancelaria Prawna w Rzeszowie przejęła funkcję IODO?

Objęcie funkcji poprzedza wykonanie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami i przekazaniem Klientowi raportu pokontrolnego. Jeśli konieczne okaże się zaktualizowanie lub wprowadzenie zmian do stosowanych przez Klienta procedur i dokumentacji lub opracowania ich od podstaw usługa ta może zostać również zlecona Kancelarii.

Na czym dokładnie polega usługa IODO?

Po przejęciu pełnienia funkcji IODO za Klienta, Kancelaria wykonuje szereg czynności wśród, których znajdują się:

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • aktualizowanie procedur i dokumentacji na wypadek wprowadzenia zmian organizacyjnych lub prawnych w firmie/instytucji,
 • reprezentacja Klienta w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach kontrolnych,
 • wsparcie prawne w sytuacji wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
 • szkolenie kadry firmy/instytucji z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów takich jakie klauzule, programy np. lojalnościowe, itp.
 • wsparcie w rozpatrywaniu skarb osób fizycznych na tle naruszenia ich praw,
 • bieżące informacje o ważnych z punktu widzenia działalności Klienta zmianach przepisów ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane do Klienta w związku z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem.

Compliance

Pojawiająca się coraz większa ilość regulacji prawnych i zmian w obowiązujących przepisach sprawiła, że wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usługi compliance, celem której jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prawno-organizacyjnego dla przedsiębiorstwa oraz efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności danych sfer działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa.

Głównym celem compliance jest więc zbadanie i wdrożenie takich rozwiązań oraz procedur, które zminimalizują ryzyko prawne prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługa compliance może obejmować zarówno całokształt działalności przedsiębiorstwa lub tez wybrane jego sfery.

Najczęściej przedmiotem compliance są następujące kwestie:

 • weryfikowanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, wywiązywania się przez dane przedsiębiorstwo z przepisów z zakresu czasu pracy, itp.,
 • weryfikowanie spełnienia przez dane przedsiębiorstwo wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności analiza poziomu zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez przedsiębiorstwo, prawidłowość opracowanej i stosowanej dokumentacji, itp.
 • analiza działalności przedsiębiorstwa w sferze własności intelektualnej obejmująca legalność korzystania z programów komputerowych oraz umów dotyczących tych programów, podstaw korzystania ze znaków towarowych itp.
 • analiza umów i statutów spółek na tle działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo, weryfikacja umów zawieranych przez spółki z członkami organów oraz praktyk zwoływania i prowadzenia posiedzeń organów spółek, itp.

Prowadzenie negocjacji umów handlowych w j. angielskim

W związku z tym, że coraz więcej przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne, a wartość kontraktów międzynarodowych opiewa często na bardzo wysokie kwoty Prawnicy naszej Kancelarii świadczą specjalistyczną usługę negocjowania warunków umów handlowych. Celem Kancelarii NB Legal w Rzeszowie jest maksymalnie zabezpieczenie interesów Klienta i zminimalizowanie ryzyka związanego z wykonywaniem umów.

Negocjacje możemy prowadzić w całości w języku angielskim, w formie zdalnej lub stacjonarnie w miejscu dogodnym dla Klienta.
Często towarzyszymy również Naszym Klientom w podróżach służbowych celem, których jest wynegocjowanie warunków umów i ewentualnej długofalowej współpracy w siedzibie kontrahenta.

Obsługa prawna cudzoziemców

Dla przedsiębiorstw zagranicznych i spółek z kapitałem zagranicznym Kancelaria świadczy ekspercką usługę obsługi prawnej obejmującej:

 • doradztwo prawne w zakresie najbardziej optymalnym pod względem prawnym, podatkowym i zarządzania ryzykiem formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rejestrację spółek w Rzeszowie i w na terenie całego kraju,
 • przygotowywanie dokumentacji zatrudniania cudzoziemców (obsługa prawna zatrudniania cudzoziemców),
 • wsparcie prawne dla cudzoziemców pełniących funkcję w zarządzie spółki,
 • przygotowywanie przedsiębiorstw do delegowania pracowników do pracy za granicę,
 • pozyskiwanie zezwoleń na pracę, pobyt itp.,
 • audyt prawny pomiotu pod kątem spełnienia polskich wymogów dla prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej.

Prawo ochrony konsumentów

Nasza Kancelaria świadczy wyspecjalizowaną usługę wsparcia prawnego w kwestiach związanych z ochroną konsumentów.
Usługa ta może być świadczona doraźnie lub w formie stałej współpracy rozliczanej w formie co miesięcznej stałej opłaty.
Wspierając Klientów w tym zakresie oferujemy w szczególności:

 • opiniowanie umów, regulaminów i wzorców umownych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i ewentualnego ryzyka uznania poszczególnych zapisów za klauzule niedozwolone,
 • informowanie o istotnych z punktu widzenia działalności Klienta klauzulach niedozwolonych zamieszczonych w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych UOKIK,
 • analiza praktyk rynkowych stosowanych przez Klienta, które mogą zostać uznane za nieuczciwe,
 • opiniowanie działań reklamowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony konsumentów,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK),
 • obsługa prawna postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa UOKIK,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawie uznania wzorca umowy za niedozwolony,
 • wsparcie prawne w ocenie zasadności roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, gwarancji i sprzedaży na odległość.